Privacy

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Mavendo Uitvaartzorg. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen uitoefenen. Daarom vinden we het belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen, en hoe we ze beschermen tegen misbruik van derden. Dat leest u in deze verklaring.

Mavendo Uitvaartzorg, gevestigd aan de Odinholm 30 in Schiedam, is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten. We zijn verplicht ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te houden als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Sommige persoonsgegevens laten we door andere bedrijven verwerken. Met deze bedrijven heeft Mavendo overeenkomsten gesloten die het verwerken van de persoonsgegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

  • Het regelen en verzorgen van de uitvaart
  • Het opstellen van facturen m.b.t. de administratie
  • Het regelen van de aangifte van overlijden bij de gemeente

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en bankrekeningnummer.

Hoe komen we aan uw gegevens?

U geeft de persoonsgegevens door aan de uitvaartverzorger. Mavendo Uitvaartzorg beheert uw gegeven die nodig zijn om de uitvaart te regelen. 

Wij leggen contactmomenten vast

Wij hebben contact met u per telefoon, via internet, e-mail, chat, apps of social media. Ook wordt er veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij van u of via social media krijgen, kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. We plaatsen altijd functionele cookies. Deze zorgen voor een goede werking van onze website. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze kunt uitzetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij krijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen te sturen en advertenties te laten zien die bij u passen. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Wie ontvangen uw gegevens?

Wij geven uw (persoons)-gegevens ook door aan andere bedrijven. Dit zijn onder andere onze samenwerkingspartners bij het verzorgen van de uitvaart (zoals bijvoorbeeld het crematorium of de begraafplaats, de drukker van de rouwkaarten en/of de bloemist die het rouwbloemstuk moet bezorgen), bank- en verzekeringsinstellingen die betalingsverkeer regelen en eventuele uitvaartpolissen uitkeren en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven, zoals de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

  • U geeft zelf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.
  • U heeft een overeenkomst met ons afgesloten voor het het regelen van de uitvaart.
  • Omdat we dit wettelijk verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Bij veel gegevens worden de wettelijke termijnen als minimum gehanteerd. Als er geen wettelijke termijn is, bewaart Mavendo de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in elk geval acht jaar na onze dienstverlening verwijderd of onomkeerbaar anoniem gemaakt.

Heeft u vragen? Mail: info@mavendo.nl

Versie 13-09-2019

Call Now Button